Na terenie parafii swój dom posiadają Siostry Salwatorianki. Siostry pracują jako zakrystianka i katechetka.