Dokumenty potrzebne do pogrzebu

  1. akt zgonu

  2. karta zgonu

  3. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), w szpitalu wystawia kapelan szpitala/najczęściej na obrazku religijnym/