Chrzty odbywają się w II Soboty i III Niedziele miesiąca oraz w drugi dzień Świat Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

Dzieci należy zgłaszać najpóźniej w tygodniu przed chrztem.

Dokumenty:

  • Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

  • Zgoda swojego proboszcza jeżeli rodzice mieszkają poza naszą parafią

  • Dane chrzestnych: imię, nazwisko i adres

  • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

  • ukończyły 16. rok życia,

  • przyjęły sakrament bierzmowania

  • są wierzące i praktykujące

  • są w stanie wolnym bądź żyją w związku sakramentalnym.