Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w parafii św. Klemensa w Zawoi