Ksiądz Janusz Kosowski

Proboszcz

w parafii od 2019r.

Ksiądz Piotr Pacyga

Wikariusz

w parafii od 2020r.