Ksiądz Janusz Kosowski

Proboszcz

w parafii od 2019r.

Ksiądz Adam Banach

Wikariusz

w parafii od 2024r.