Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa

  • Dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński.

  • Aktualne metryki chrztu z aktualną datą wystawienia /nie dłużej niż 3 miesiące/

  • Świadectwo bierzmowania.

  • Ostatnie świadectwo z religii lub indeks.

  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i poradni rodzinnej.

  • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt zawarcia związku cywilnego w USC.

  • Nowożeńcy spoza parafii winni dostarczyć licencję na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołu poza rodzimą parafią.

  • Wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka.

Wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.