Witamy na stronie internetowej parafii św. Klemensa w Zawoi!

Msze Święte w niedziele

O godz. 7:30, 9:00, 11:00 i 17:00 i na Wełczy o 10:00

Msze Święte w tygodniu

O godz. 6:30 i 17:00

Wizyta Duszpasterska 2021/2022

27.12.2021

1 ksiądz - Pająki, Marszałki od 9:00

2 ksiądz - Gronik, Polonki, Chrabkowa, Mosorne do p. Grzegorza Trybały od 9:00

28.12.2021

1 ksiądz - Kudłata, Podkiczorka, Koszorek, Hujdowa, Masówka do szkoły od 9:00

2 ksiądz - dalszy ciąg Mosornego i Podgórze od 9:00

29.12.2021

1 ksiądz - Łatki, Mazury od 9:00

2 ksiądz - Malikowa, Czarnotwa, Bubiakowa, u Panienki, Gawły od 9:00

30.12.2021

1 ksiądz - Zemliki, Hujdy, Koziny do p. Hujdy 9:00

2 ksiądz - Dolne Jaworskie, Mętle, Śpikówka, Szczurkówka, Dolina, Buczyna, Górne Jaworskie, Leśniczówka od 9:00

3.01.2022

1 ksiądz - Petułowa, Rąbaniska, Błędna po potok 9:00

2 ksiądz - Bartyzele od 13:00

4.01.2022

1 ksiądz - od rodziny Tomczak, Sule Giertugi Dolne od 9:00

2 ksiądz - Bębny Górne od 14:00

5.01.2022

1 ksiądz - Opaczne, Skupnie, Barany, Kolędówka, Włosianka, Średnie,Surzyny i Bory po p. Kardasia od 9:00

2 ksiądz - Hopy, Stróże, Maryniacy od 9:00

7.01.2022

1 ksiądz - Budzonie od 9:00

8.01.2022

1 ksiądz - od Drogomistrzówki, Bębny Dolne, Fiedorówka, domy przy drodze od 9:00

2 ksiądz - od p. Sobaniaka Brzeg do p. Bartyzela od 9:00

10.01.2022

1 ksiądz - Sałąciaki w kierunku sióstr,domy pod Surmiakami od 9:00

11.01.2022

1 ksiądz - od p. Hadowskich, Maliki, Polaki, Kąkole do p. Kostyrów od 9:00

12.01.2022

1 ksiądz - Piergiesowe Polanki, Kalina Dolna i Górna od 9:00

2 ksiądz - Wełczoń, Miśkowce, Gliśnica do starej piekarni od 9:00

15.01.2022

1 ksiądz - od starej piekarni, Podsot, Trybały, Warzechówka od 9:00

17.01.2022

1 ksiądz - Rodziny k. kościoła, Browi, Piergiesy, Giertugi Górne od 9:00

20.01.2022

1 ksiądz - Wełcza, Można, Trzebuniacy, Marki do szkoły włącznie od 9:00

22.01.2022

1 ksiądz - od p. Gancarczyka dokończenie Brzegu do p. Jacka Szarleja od 9:00

26.01.2022

1 ksiądz - Szczurki, Śmietany od 9:00

27.01.2022

1 ksiądz - Surmiacy, Łazy, Topory, Kaselówka, Smyraki, Sfalisko od 9:00

28.01.2022

1 ksiądz - Od Urzędu Gminy przy Szosie po Ośrodek Zdrowia od 9:00

29.01.2022

1 ksiądz - Za wodą, Miśkowce, Żywczaki, Zajace od 9:00

31.01.2022

1 ksiądz - Zalas i Gołynia do Łatków od 9:00

1.02.2022

1 ksiądz - Wełcza od szkoły w dół, Łabędzie, Mleczna od 9:00

2 ksiądz - od p. Stopków do końca Gołyni i Sitkówka od 9:00

2.02.2022

1 ksiądz - Chowaniacy, Fujacy od 9:00


ROK RODZINY